Deníček nedonošeného mimi s rozštěpem

Vývoj řeči rozštěpáčka

První čtyři měsíce, co jsme měli Mikuláše doma, jsme řešili otázku, jestli Mikuláš vůbec slyší (výsledky vyšetření na foniatrii vycházely opakovaně špatně a v prvních 2 měsících jsme nebyli vzhledem k nevyzrálosti miminka vyhodnotit, jestli slyší nebo ne). Později jsme zjistili, že určitě slyší, ale ne dobře (např.na levé ucho jakoby neslyšel, za zvuky se na levé straně neotáčel). Žádné zázraky co se týkalo rozvoje řeči jsme tudíž nečekali. Na foniatrii v Hradci nám bylo řečeno, že případná hluchota by se řešila až nejdřív v roce, kdy by bylo zřetelné, že Mikuláš v řeči zjevně zaostává. Mimochodem nad tím lomila logopedka, ke které jsme chodili se starším synem, rukama, že je to strašně pozdě. Postupně jsme se uklidňovali tak, jak bylo zřejmé, že Mikuláš slyší (budil se při vrznutí dveří, když někdo mluvil), později začal reagovat na svoje jméno). Přes to všechno zůstával až do operace patra vývoj řeči na úrovni tak 6.měsíčního dítěte (zvuky sice vyluzoval, ale žádná velká sláva, spíše se pokoušel napodobovat tvar mluvidel dospělých).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro srovnání uvádím vývoj řeči u dítěte bez rozštěpu a sluchového postižení:

První slovo s významem (8.m), 6 slov (12m), 20 až 30 slov (18.m), 30 až 50 slov (21m), 200 až 300 slov (24m), 700 až 900 slov (36.m).

Dětský žargon (bezvýznamné žvatlání se zřetelnou intonací): plně rozvinutý (12. m), užívá častěji slov než žargonu (21. m), již neužívá (24. m)

Věty: 3 až 4 slovné věty (24.m), věty z 8 až 9 slov (30.m) a souvětí (36.m).

Gramatický vývoj: užívá osobních zájmen (24.m), užívá minulého času a množného čísla (24. - 36.m).

Porozumění: splní 1 pokyn (13.m), splní několik pokynů (18. - 21.m), orientuje se na obličeji i těle (21. - 24.m), rozumí 2 až 3 předložkám (30. - 36.m), chápe pojmy: malý -velký, nahoru - dolů, hlasitě - tiše (30.-36. m).

Vědomosti: řekne své jméno, zná své pohlaví, určí užití některých předmětů denní potřeby (30. - 36.m).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U nás nastal první posun v řečovém projevu cca  14 dní po operaci patra (to byl Mikulášovi rok, korigovaně 9,5 měsíce). Už v nemocnici měl jeho hlas jiný tón, asi pět dní po operaci začal vyluzovat nové zvuky. Během 14 dní  po operaci se nečekaně vypracoval k prvnímu ham ham. Zároveň došlo i k rozvoji vnímání mluveného slova - naučil se paci paci, tákhle velikej, tluču tluču mák... Miminkovské žvatlání jsme tak jaksi nejdřív přeskočili a přešli rovnou k prvnímu smysluplnému slovu, pak se žvatlání objevilo v obrovské míře během dalších 2 měsíců, jakoby to chtěl všechno dohnat. 

V 11.měsících žvatlá o stošest, když se učí říkat táta, tak mu z toho zatím vyjde máma, ale hlavně že ví, co slyší a co chce říct.

V období, kdy jsme ještě jezdili na kontroly rozštěpu do nemocnice na Vinohradech, nám bylo řečeno, že případné problémy se sluchem se vyřeší zároveň s operací patra, kdy se zavedou do uší tzv.grometky. Radost jsme z toho samozřejmě neměli, ale mysleli jsme si, že je to jediná možnost, jak Mikulášův sluch uvést do funkčního stavu. Před operací patra jsme se konečně dostali na specializovanou otologii v Brně k MUDr.Horníkovi - poprvé se nám dostalo pořádného vyšetření od lékaře, který se na rozštěpy specializuje. Bylo nám doporučeno zavedení grometek vzhledem k tomu, že Mikuláš měl v obou uších ve středouší tekutinu. MUDr.Vokurková Mikulášovi nakonec grometky nezavedla, protože vychází z nových studií, které ukazují, že je vhodnější ponechat stav po operaci patra půl roku k usazení a teprve pak uši začít řešit, pokud se stav sám neupraví. Naše zkušenost je taková, že studie pravděpodobně mluví  pravdu - 3 měsíce po operaci patra, když jsme absolvovali kontrolu na otologii, jsme zažili všichni překvapení - tekutina byla z uší pryč a poprvé po roce bylo Mikulášovi naměřeno, že slyší. K úpravě stavu došlo po operaci patra spontánně. To, že operace patra sama sluchu pomohla jsme pochopili sami už z toho, že brzy po operaci naskočil obrovským tempem vývoj řeči. 

První půl rok po operaci patra  vývoj řeči po prvních pár slovech stagnoval a soustředil se na miminkovské žvatlání, které  nastoupilo opožděně až po prvním roce a prvních pár slov nám muselo vystačit skoro na půl roku. Teprve ve 20 měsících (korig.rok a půl) se konečně objevila další slova - zřejmě i díky intenzivnímu prohlížení knížek - v tomto věku se najednou k původním "bé" (ovečka - sluchový vjem nacvičený odposlechem živých ovcí u nás), "bá" (Bára-pes, ale i jakékoli další zvíře a popř.i věc), "ham" ,  přidaly hlavně zvířecí zvuky: haf, mňau (zvuk získaný rovněž odposlechem živé kočky), brm (auto), brum (medvěd), koko (slepice, ale i spousta dalších ptáků), ká (místo kvá-žába), ka (kačena, taky nočník kde má obrázek kačeny), sss (had), ššš (vlak),  ee (vyslovuje bravurně už v 15 měsících, ale až po akci v plíně), bác, hou (houpy), aa (au, vše co je nebezpečné); když chce vyjádřit rybičku, snaží se sešpulit rty a vyluzuje zvuk jako při pusinkování. Rozumí širokému spektru slov, příkazů, pochval apod. Velmi rád prohlíží leporela, nejraději obrázkové knížky se zvířátky, které mají otevírací okénka.

V roce (24.měsíců, korig. 21,5 měs.) chápe pojem nahoru a dolů (protože se v domě neustále přesouváme  z patra do přízemí a naopak).

Ve věku 26,5 měsíce (24.měs.korigovaně) se k původní slovní zásobě z předchozího období přidávají smysluplná slova např. koukej, houpy, hají, oko, kolo, mamko, tata, baba, mimi. Přesto je to pořád hodně pozadu proti jiným dětem, které už mluví ve větách a je jim krásně rozumět.

 

Před nástupem do školky jsme trnuli jak se Mikuláš domluví. Ve větách prakticky nemluvil, podařilo se nám naučit říct si na WC a učitelky jsme upozornili, že to bude docela těžké. Naštěstí se Mikuláš dostal do venkovské školky, kde to učitelky moc neřešily a brzo si zvykly.

Skutečný rozvoj řeči nastal zejména po zavedení ventilačních trubiček do obou uší, což bylo někdy ve 4,5 letech, to začal tvořit delší a gramaticky správně strukturované věty (akorát koncovky sloves mužského a ženského rodu si plete ještě v pěti letech). Rozvoj řeči měl pak obrovsky rychlý spád, na logopedii je schopen se učit i obtížnější úkoly, i když výslovnost je stále naší slabou stránkou. 

 

Ventilační trubičky- k jejich zavedení jsme se dopracovali ve věku 4 let, zejména kvůli 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode