Deníček nedonošeného mimi s rozštěpem

Když dítě nechce mluvit aneb naše peripetie s řečí

Problémy s řečí jsme u Mikuláše řešili od nejútlejšího věku - bylo zřejmé, že v době, kdy měl broukat, žvatlat a začít vydávat první smyslplné zvuky u nás panovalo ticho nebo jen hrdelní "vrčení". První slovo se objevilo konečně po operaci patra a to již po 14 dnech - bylo to slovo ham. Bohužel to však bylo jediné slovo na delší dobu. Dalších slov přibývalo jen pomalu. Jen jsme netušili a zatím stále netušíme, proč je vývoj tak výrazně opožděn-zda je to rozštěpem, nebo nedonošeností nebo něčím úplně jiným. Když jsme dostali pozvánku na psychologické vyšetření ve 2 letech kvůli nedonošenosti, bylo nám jasné, že nedopadneme nijak slavně-aktivní slovník nebyl u Mikuláše prakticky vytvořen až na nějaké ty citoslovce (hlavně zvuky zvířátek apod.), pasivní slovník byl menší než u donošených 2 letých dětí (my jsme však vždy zohledňovali, že mu skoro 1/4 roku vývoje chybí, což psychologické vyšetření nebralo vůbec v úvahu).

Ve věku 2 a půl let Mikuláš stále netvoří větičky, slovník se rozvíjí pomalu, výslovnost většiny slov je nesrozumitelná (na druhé straně některá slova se naučil perfektně - babka, jabka, kolo - ale bez krásného "l", oko). Dobře reaguje na různé básničky, které se jakoby snaží doplňovat aspoň intonací hlasu a rytmizací hlasu. Některé básničky má oblíbené a vyloženě doplňuje, i když je špatně rozumět (např.had leze z díry, vystrkuje kníry - doplňuje poslední slova a ukazuje na puse kníry; měla babka čtyři jabka - ukazuje i počet, i když většinou špatně). Televize ho moc nezajímá (vyjma reklam), z DVD ho zaujalo pouze DVD s pejskem a kočičkou od Čapka, protože ho měl nacvičené z vynikajících 3 leporel nakladatelství Baset pro nejmenší děti. Později ho začli bavit medvědi od Kolína z Pojďte pane, budeme si hrát... Některá slova se rychle naučil od staršího bráchy při blbnutí - jako třeba "bacha"... Hodně jednoslabičných slov se snaží vyslovovat, ale často nedává na konec koncovou hlásku (např. nos vysloví jako no, pes jako pe). Stále nepřekonal některé slovní stereotypy jako třeba když všem psům říká Bára podle našeho psa (přestože umí říci pes). Vzhlederm k tomu, že nás čekalo neurologické vyšetření, které se pohybovalo kolem 2.roku korigovaného věku a my jsme tušili "průšvih" co se týče sledování psychomotorického vývoje hlavně v řečové oblasti, požádali jsme našeho logopeda o vyhotovení zprávy -  chtěli jsme tak předejít dalším přeposílání k jiným odborníkům na "opožděné" děti. Že to byl dobrý tah se ukázalo, když nás neuroložka chtěla poslat na další psychologické vyšetření, ale naše zpráva byla tak podrobná, že usoudila že by to bylo skoro zbytečné. Nicméně jsme byli připraveni toto vyšetření až do Mikulášových 3.narozenin odmítnout a každopádně jsme navíc  byli rozhodnuti neabsolvovat jej u psycholožky, kde jsme byli ve 2 letech z nedonošenecké poradny.

Protože máme logopeda, který se snaží o komplexní rozvoj dovedností dítěte, snažíme se doma nacvičovat i jiné věci - z hlediska hrubé motoriky si myslíme a neuroložka je téhož názoru, že není co řešit - ve 2 letech korig. nám již doporučila učit jezdit na koloběžce apod. Co se týče jemné motoriky, pak kdyby nás posuzovala paní psycholožka z nedonošenecké poradny, tak bychom opět propadli - korálky už sice úspěšně navlékáme (jen na nátlak maminky, jinak to je dost nezáživná činnost), nicméně stále nám dělá problém s oblékáním (hlavně ponožky, obě nohy často končí v jedné jediné nohavici, trika si někdy oblékáme na nožičky apod.) S čůráním a kakáním je to na střídačku - měli jsme už období, kdy jsme měli pocit, že čůrání už brzo zvládnem a pak během 14 dnů došlo opět ke zvratu a Mikuláš byl schopen se počůrat kdykoli a kdekoli. Zásadní problém je jen pokud má  kalhoty nebo spodní prádlo, pokud je nahatý, doběhne si a ještě si nočním sám odnese a vylije. Sám si přistaví stoličku k umyvadlu a vyčistí si zuby. Podá si sám lžici ze šuplíku. Na rozdíl od staršího bráchy od malička rád maluje ("vybarvuje"), i když umělecké výtvory jako že by nakreslil postavu apod.nevytváří. Co se týče dalších schopností sebeobsluhy, pak lžíci drží stále jako "kopyto", dost se umaže hlavně při polévkách, jogurty ani nechce jíst sám z kelímku, ví že by to nedopadlo dobře (podle psycholožky je to špatné, nicméně vím jak to bylo u staršího syna a  děti ve školce ve 3 letech mívají ještě ve školce po první půl rok cintáčky, tak nevím co je to za normu). Přesto už neobkládáme bryndáčky a krizovky na úklid půlky kuchyně  jsou jen když  je k obědu rýže. Snažíme se učit barvy - k tomu používáme na netu www.hraveuceni.cz a knížky a dále lentilky (ty se zatím ale tak moc neosvědčily). Většinou to dopadne tak, že pozná jednu barvu - žlutou nebo červenou a po pochvale, že ji poznal se na ni upne a pak už ukazuje jen ji. Barvy učíme vždy jako červená jako jahoda, žlutá jako sluníčko... Kostek postaví ve 2 a 1/4 roku 10-12 (norma na 3 roky). Rád si hraje s mašinkami, sám si staví trati z dřevěné  vláčkodráhy. Velmi ho zajímají počítače, proto jsme přistoupili na jeho zálibu a používáme je při výuce (program Mentio, programy na výuku Chytré dítě).

S příchodem léta trávíme velkou část dne venku, ale snažíme se dle pokynů logopeda aspoň 15 minut denně číst krátké příběhy. Když jsme venku, tak aspoň dokola omíláme básničky nebo zpíváme - jsme na samotě a můžeme si to venku dovolit.

Zjistili jsme, že to co se Mikulášovi nedostává v běžných dovednostech hodnocených psychology, velmi rychle chápe v oblasti pracovních činností - vydatně pomáhá tátovi při stavbě dřevěných staveb, zatlouká hřebíky (a to opravdu, zatímco starší brácha s tím má problémy), neustále si tahá z dílny kufry s nářadím, šroubky, hřebíčky a co je na to nejskvělejší (nebo nejhrozivější s ohledem na potřebu neustálého hlídání, aby nedošlo ke zranění), ví na co které nářadí je a jak ho použít, velmi rychle pochopí pracovní postup a aplikuje ho. Miluje interiéry auta s jeho páčkami, otáčí knoflíky u sporáku (museli jsme je sundat abychom nevyhořeli), klíče.

Co se sportu týče, pak ve 2,5 roku (korigovaně 2 a 1/4 roku) jezdí suveréně z kopečka na First Bike, zvládne jet sám a šlapat z kopečka na tříkolce (rovinku zatím neušlápne), chodí po obrubnících (chůze po čáře), vyvádí na trampolíně, kope výborně do balónu, hraje s tátou golf, každý klacík a pohozená tyčka se hodí k bouchání do předmětů, posunování balonků apod. Houpe se na zavěšené pneumatice. Bez problémů vyleze na žebřík (to uměl už v 18 měsících).

Vzhledem  k tomu, že vývoj řeči podle nás hodně stagnoval, odhodlali jsme se konzultovat naše obavy s logopedem. Potvrdil nám, že opoždění u rozštěpu může ale taky nemusí být, že u kluků nastává vývoj často později, ale že také vzhledem k tomu, jaký měl Mikuláš porod a následný vývoj (byl kříšen apod.), že se může jednat o vývojovou dysfázii. O dysfázii doporučuji vynikající stránky na www.dysfázie.eu.

Nyní jsme ve stavu, kdy nevíme - potvrzení dysfázie je možné tak kolem 3-3,5 roku věku,  do té doby budeme nadále docházet na logopedii do Brna a čeká nás EEG vyšetření, kam nás poslali z neurologie. Každodenní snahy o rozvoj řeči jsou úmorné - domluva je těžká, Mikuláš raději ukazuje než si řekne a když chceme, aby se něco naučil říkat, tak mu to prostě nejde vyslovit. Když vyrazíme mezi dvouleté děti, musíme si stále připomínat, že naše dítě vzhledem k jeho životním zkouškám má přeci jenom trochu nárok nemluvit tak plynně ve větách jako jiné děti, které nemusely ztrácet čas bojováním o spousty běžných drobností jejich každodenního života.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Logopedie duben 2012 (věk 2 roky a 5 měsíců, korig. 2 roky a 2 měsíce) 

Z terapie - náměty

Dechová  cvičení s využitím různých pomůcek, nádech nosem a výdech do pomůcek.

Fonační cvičení napodobování zvuků technických a obecných , opakování zvuků, orofaciální gymnastika - motivace zvířátky kapřík, houser, křeček, koník - podkovičky, frknutí, pejsek, kočička, klaun, pinpong, čištění zoubků jazykem, (kočičky)

Zraková a sluchová percepce, práce s obrázky.

Soustředit se na orofaciální oblast - častější ale krátké procvičování, doporučení domácího  cvičení - krátké časové úseky.

Rozvoj slovní zásoby - multisenziorálně. Fonační a dechová cvičení.

- Rozhovor s rodiči postupu logopedické intervence.

- Motivace dítěte před zahájením sezení, podpůrná psychoterapie. K motivaci využito motivačních hraček.

- Přípravná cvičení na rozvoj orofaciální oblasti, cvičení na zlepšení a zvýšení obratnosti mluvidel, rozvoj kooridnace činnosti mluvních orgánů -  jazyka, rtů, čelisti. Cvičení na podporu  činnosti velofaryngeálního závěru, podpora činnosti  měkkého patra. Vhodný nácvik kloktání, šeptání, pití brčkem, pokašlávání, polykání apod.

- Přípravná artikulační cvičení - nápodoba hlasů, zvuků, využití zvukových hraček, podpora vytváření dostatečného výdechového proudu vzduchu, potlačení úniku vzduchu do nosu.

Matce poskytnuty rady k domácímu cvičení :

- jak provádět cvičení na rozvoj hybnosti mluvidel,

- rozvoj činnosti velofaryngeálního mechanizmu,

- zopakování nácviku digitální masáže s fonací, provádět až do vybavení dávivého reflexu - zatím zvykáme dítě na vkládání prstu do úst.

- rozvoj slovní zásoby - využití her, stavebnic,  čtení pohádek apod, vždy využívat řečový vzor, čteme dítěti denně alespoň 5-10 minut pohádku, vyprávíme krátký příběh

- provádět cvičení na rozvoj gramatické složky řeči - poskytovat správný mluvní vzor.

- příprava mluvidel k artikulaci, při cvičení usměrňujeme výdechový proud vzduchu, podporujeme oralitu,                                                 

- cvičení na rozvoj jemné motoriky - využití kostek, modelování, kresba, apod. spolu s verbálním projevem

- rozvoj spontánní řeči - vyprávění podle obrázků, říkadla, pohádky.

Fonační a dechová cvičení na speciálním programu Hlas. Rozvoj pasivního slovníku s využitím PC.

Je třeba je chápat jako formu aktivit hrou, které nám posilují ORF (jazyk, rty a tváře). Mikulášek je ještě malý. Je přirozené, že tenacita (pozornost) je časově omezená. Využíváme přirozených denních situací - polknutí větší lžičky např. Lipánku, bramborové kaše. Kousání potraviny (větší "zdravé" křupky), potraviny které má dítě rádo. Olíznutí lžičky - varianta bezpečného (spíš kulaté) a zdravého lízátka.

Pokusy s foukáním - např. svíčka, peříčko... Různé foukačky. I u starších dětí doporučuji, aby foukací dechová cvičení nepřesáhla 5 minut. Potom jsou vhodná různá lokomoční cvičení (lezení přes překážky - opět bezpečně např taťkovi přes stehna, přetlačování se přes velký míč, hranu stolu, dlaně atd.). Činnosti Mikuláškovi verbalizujte - např. obrázky (zvířátek) pes (ne pejsánek, hafíček) - dělá haf (vyvarujeme se zdrobnělin).

Předány materiály - normální vývoj dítěte  a normální vývoj řeči dítěte - podle věku. Materiál je vhodný pro orientační kontrolu celkového vývoje dítěte. Ale každé dítě je individualitou včetně rozvoje.

Pokoušíme se raději o jednoslabičná, méněslabičná slova. Spojit s pojmem - obrázek, zvířátko a zvuk.

Pijeme z lahve s ventilkem - aby dítě posilovalo VFU - patrový uzávěr.

Ralaxační techniky hravou formou - zlepšujeme dechovou ekonomiku u dítěte, prodlužování a zužování výdechového proudu vzduchu ústy -

dítě si lehne mezi rodiče  - dá ručky na břicha rodičů a rodiče dítěti na bříško, s nádechem nosem se břicho klene směrem ke stropu a dítěti se tak nadzvednou ruce s následným prodlouženým výdechem v poměru 2:5 / možná varianta s maskotem na bříšku - oblíbenou plyšovou hračkou - nádech a prodloužený výdech.

nádech nosem - prodloužený výdech ústy

nádech nosem - prodloužený výdechústy  s 3-mi sekundami aretace

nádech - prodloužený výdech s aretací fonací SSSSS

Dechová vlna - musí být pro dítě hravou formou (ne cvičení ...)

Multisenziorální přístup. Variabilnost terapie žádoucí. Krátké časové úseky. Chlapec živý - pozornost odklonitelná cíleně při vhodné motivaci. Pochvala u dílčích kroků žádoucí.

Posilování kruhového retního svalu - různé tloušťky papíru/umělé hmoty aretace 7 sekund.

Cvičení kruhového retního uzávěru - Motorická cvičení aretace 7 - 10 sekund.

Cvičení rtů a jazyka podle A. Kittel.

Cvičení na zvedání jazyka podle D. Gangale.

Operatér prim.MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. doporučuje provádění masáží patra s fonací.

Digitální masáže měkkého patra Typ II. Matka edukována - předvedeno. 1.fáze zvykáme Mikuláška na vkládání prstu do úst, hlazení patra. Pozor na nehty, bez rukavic (tlak si předem vyzkoušet na digitální váze 1kg)

Orofaciální regulační terapie dle Rodolfo Castillo Morales a digitální masáže patra s cílem posílení celkové oblasti mimického svalstava, orofaciální a šíjové oblasti - což souvisí s úspěšností reedukace, nácvik mechanismu buccinatoru, laterální pohyby jazyka, správná pozice jazyka

Myofunkční Terapie na posilování a pohyblivost rtů, jazyka a tváří

- instrukce rodiče - demonstrace domácích cvičení před zrcadlem.

Zdokonalit činnost patrohltanového uzávěru - digitální masáže měkkého patra (rodič poučen - ukazovákem od řezáků - zatím mírný tlak - přes měkké patro až k vyvolání dávivého reflexu, nezapomenout na fonaci (áááááááááááá) několikrát za sebou opakovat několikrát denně.

Zvedání hrotu jazyka

- ukazovákem působíme zevnitř lehkým tlakem na ústní dno, potom nadzvedneme článek ukazováku a hrot jazyka přiložíme za horní řezáky - několikrát

Vibrace pro zvedání hrotu jazyka

- nejprve působíme tlak a vibraci směrem k ústnímu dnu a potom hladíme ukazovákem směrem dopředu a nahoru ve spojení s mírným tlakem.

Aktivace jazyka do rotace

- aktivace jazyka do rotace - lehkým tlakem ukazováku hladíme po obou stranách zevnitř spodní okraj dásní, a to od středu směrem dozadu až k pterygomandibulární řase (plica pterigomandibularis)

Stejný postup provádíme na horním vnitřním okraji dásní.

Aktivace pohybů jazyka do stran

- aktivace pohybů jazyka do stran - stimulace ukazovákem lehkým tlakem přejíždíme podél okraje jazyka zepředu dozadu a zpět

Intermitentní vibrace jazyka

- intermitentní vibrace jazyka - ukazovák klademe na vnitřní plochu na středovou linii celého hřbetu jazyka, mimořádně důležitý je kontakt se zadní třetinou jazyka (vibrace jazyka směrem kaudálně - ventrálním)

Stimulace procesu sání

- stimulace procesu sání - prsteník a malíček položíme na přední část ústního dna - palec a prostředník přiložíme z boku na tváře, ukazovák je připraven na zavedení do úst - nejdříve prostředníkem a palcem tlačíme a vibrujeme oběma tvářemi za účelem aktivace mechanismu tvářových svalů a dobrého uzavření rtů - vykonáváme intermitentní tlak kaudálně-ventrálním směrem a následně prst jedním hladivým pohybem vytáhneme.

-dechová cvičení na usměrnění vydechovaného vzduchového proudu

-nácvik koordinace patrohltanového závěru při polykání - jako forma polopřímého svalového tréninku (např. pití brčkem malých dávek hutnější tekutiny s polykáním)

-relaxace šíjového a orofaciálního svalstva - přetlačování dlaněmi s artikulací, vzájemný protitlak na hraně stolu/nafouknutý míč s artikulací

Plán - vlastní artikulační cvičení - reedukace řeči - diferenciace samohlásek nosovky  protahovány - spojovány s vokály - slova - věty, navození vokálů - korekce správného čelistního úhlu doma se zaměřit na fixaci hlásek. Následně při kontrole - automatizace, mechanické opakování, ale i ve vlastní produkci - plán reedukace.

-zmenšení možnosti úniku vzduchu do nosu - uzávěr nosního chřípí, potom pokus jen tlak na jednu nosní dírku  a návazně sluchový diferenciační výcvik

 

Závěr logopeda z dubna 2012:

Chlapec ve věku 2,5 roku s dg. Stp. op. jednostranného rozštěpu rtu ve 2. měsíci věku chlapce,stp. op. tvrdého, měkkého patra v roce věku. OVŘ - s propagací v expresivní složce řeči, pasivní slovník téměř adekvátní věku na úkor aktivního slovníku u stigmatizovaného chlapce se složitou pre a perinatální anamnézou. Dítě velmi pěkně reaguje na pokyn. Pokyn splní - pokynu rozumí. Udrží pozornost při lexii pojmů (obrázky na řádku) - napodobí známý předmět na obrázku - verbální projev charakteru onomatopoe, reaguje velmi pozitivně na speciální výukové programy včetně reedukačního programu Hlas, pokus o opakování  slabik - 30%, identifikace zvířátka ze skupiny na základě reálného audiozvuku se daří, některá zvířátka Mikuláš i napodobí zvuk. Zatluče kladívkem kolík. Z kostek postaví komín. Jezdí na flexibilním pejskovi - pohyblivé segmenty (odrážedle). Barvy základní rozliší a správně přiřadí, tvary pozná.

Provedena audiovideoanalýza. Ukázky terapie.  Podrobná edukace matky stran prvků myofunkční terapie. Spolupráce s rodinou velmi dobrá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŘÍJEN 2012

Na doporučení neurologa jsme absolvovali vyšetření EEG kvůli zaostávání v řeči. Výsledky budeme mít v listopadu. Nicméně se domníváme, že jistý pokrok v řeči nastal a rádi bychom věřili, že opoždění je skutečně pouze dáno rozštěpem popř.v kombinaci s nedonošeností a instikty nám říkají, že se nejedná o dysfázii. Případné další vyšetření u psycholožky, kde jsme byli před rokem rozhodně neplánujeme, jsme přiopraveni jej dokonce odmítnout. Na experimenty, které přináší pouze čárku do psychologických výzkumů o nedonošených dětech, ale které nepřináší žádné praktické rady rodičům dítěte, nejsme jako rodiče připraveni. Ostatně, jak nám bylo sděleno, dysfázii lze diagnostikovat tak ve 3,5 roku a to je ještě dost daleko před námi. Přáli bychom si pro syna, aby mu byla dána větší možnost individuálního růstu a rozvoje bez sledování striktního dodržování vývojových tabulek. Jsme na něj pyšní, i když třeba v něčem zaostává a víme, že v mnoha dovednostech zase jiné děti převyšuje. To, co někde chybí, mu bylo přidáno jinde. V říjnu se začínají projevovat první náznaky spojování slov - např. tam je auto, to je, babi jde, to je moje, au to bolí...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD 2012 -BŘEZEN  2013

Před nástup do školky jsme nadřeli pár slov, která bude Mikuláš jistě potřebovat: čůrat, kakat, hamat, děkuju, ahoj. Celkově vzato bych řekla, že školka Mikulášovi mimořádně pomohla (navzdory katastrofickým předpovědím psychložky, která nás od vstupu do školky zrazovala). Stal se samostanější a školka ho přinutila víc se snažit komunikovat. Pokud chtěl nějaké věci, které jsme spolu ve školce nemohli zažít společně vyjádřit, posunky už k tomu nestačily, musel začít používat slova. Hned po prvních pár dnech ukazoval obrázky na chodbách školky a pojmenovával co na nich je, okamžitě se naučil poznávat svoji značku, vysvětloval hatmatilkou a  posunky, že po schodech se chodí s držením za zábradlí. za celou dobu se jedinkrát nepočůral (na rozdíl od starších dětí), takže lze předpokládat, že si slušně dokázal slovně i zařídit tyto praktické potřeby. První skutečný rozvoj řeči jsme čekali někdy  v únoru 2013 (termín, kdy by byly Mikulášovi 3 roky, kdyby se narodil v termínu a kdy většinou nastaly vývojové skoky). Naše předpokldy se potvrdily a od února máme konečně plnohodnotně komunikujícího člena rodiny - Mikuláš mluví v jednoduchých  větách, používá sice často gramaticky špatné tvary, slovesa používá nejčastěji v ženské osobě, ale na druhé straně objevil kouzlo řeči, když se potřebuje vymluvit po nějakém průšvihu - na ptázku "kdo to udělal?" suveréně prohodí : "já ne, to Víťa". Velmi rád si hraje na písku, každou chvíli zmizí ven a hraje si sám, dělá bábovky, staví stavby, pak přijde a řekně "koukej, já sám postavila". Manuálně je na některé věci velmi šikovný, dokáže postavit z lega vysoké domy se zarovnanými rohy jako staví mnohem větší děti, udělá i střechu a komentuje to tak, že "postavila já pro slona". Na druhé straně stále ještě neumí vzít lžíci na jídlo tak, jak by měl. Plete si barvy, pokud je stále neopakujeme. Nemá stále ještě uspořádané početní představy, i když zpaměti dokáže napočítat do deseti i víc (na obrázku ale věci správně nespočítá).

 

DUBEN 2013-ZÁŘÍ 2013

Celkově je řeč na úrovni předchozího období s mírným pokrokem. Pokud neopkaujeme barvy, tak je rychle zapomíná, pozná je, ale nedokáže je pojmenovat. Početní představy nemá stále vyvinuté. Básničku sám neřekne, pouze doplňuje slova na konci věty. Někdy si sám zpívá melodie písniček a žvatlá.

 

ŘÍJEN 2013-PROSINEC 2013

Ve vývoji řeči nastal opět skok, v říjnu začal Mikuláš tvořit více věty, ve školce dokáže učitelce povykládat, že byl u babičky a co tam viděl a dělal. Používá často ještě ženské koncovky sloves, celkově se ale dobře domluví a sdělí co potřebuje. Zlepšil se i v rozlišování jednotného a množného čísla. Miluje pohádky, ve kterých vystupuje vlk. Neumí pojmenovat barvy, ale pozná je podle názvu. Moc rád si hraje s Logicem Primem. Plánujeme ořechod na místní logopedii, takže jsme absolvovali závěrečné vyšetření na soukromé logopedii v Brně u dr.Baslíka. 

Na logopedii v Dobrušce nás nyní čeká cvičení na zlepšení artikulace mluvidel, sluchově hlásky Mikuláš dobře diferencuje, ale vyslovuje je špatně.

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode